Acts of Care

Acts of Care

Milla Martikainen, Kati Raatikainen, Petra Vehviläinen

Performanssi/Performance

8.6. 15.00- 19.00

9.6. 13.00-17.00

Vanha Suurtori

Acts of Care -esitysinstallaatiossa suuri muovinen kuplateltta laskeutuu Turkuun ja kutsuu yleisön ja ohikulkijat sisäänsä vastaanottamaan huolta ja hoivaa. Acts of Care tarjoaa saattohoitoa muuttuvalle ihmiskunnalle. Kupla on teltta, rajattu intiimi tila, fantastinen pyhäkkö, lepopaikka. Yleisö astuu sisään ja saa viettää siellä haluamansa ajan. Kuplassa hoitajat auttavat tulijoita kohtaamaan itsensä osana kiertokulkua sekä antautumaan osaksi yhteistä jaettua planeettaa ja maailmaa.

Yhä enenevässä määrin ilmastoon liittyvä tutkimus osoittaa, että ihmisen aikakausi, sellaisena kuin me sen tunnemme, on loppumassa. Acts of care työryhmä kokee tarvetta kohdata huolestuttavat kehityskulut ja hyväksyä niihin liittyvä mahdollinen ahdistus, oma mittakaavamme ja kuolevaisuutemme – ilman että nämä ajatukset lamauttaisivat meidät toimintakyvyttömiksi. Ilmastokriisin alkutaipaleella meistä on tärkeää avata tilaa kuvittelulle, joka vie olemassaoloa koettua hetkeä ajallisesti ja tilallisesti laajemmalle. Pelon ja mahdollisten katastrofien tuominen yhteiseen jaettuun tietoisuuteen hoivan äärellä tarjoaa mahdollisuuden lohtuun.

Meille ”care”/ ”hoiva” ja ”huolehtiminen” tarkoittaa myös toimintamme ympäristövaikutusten huomioon ottamista. Meitä kiinnostaa kuinka jälkifossiilinen asenne muuttaa koko työmme luonnetta, kun yritämme järjestää esityksen puitteet fossiilisia polttoaineita mahdollisimman vähän kuluttaen. Kuplateltta, jota ylläpidetään tuulettimella, saa sähkönsä aurinkopaneelista. Yleisö saa myös kokeilla tietokoneen akun lataamista poljettavalla kuntopyörällä. Kaikki esityksen materiaalit ovat lainassa tai kierrätettyjä.

Esitys on käynnissä 4 tunnin ajan, jonka aikana yleisö saa tulla ja mennä. Esitykseen on vapaa pääsy sen aukioloaikoina. Vierailija voi valita missä järjestyksessä ja millä tavalla esityksen eri osia/pisteitä käy kokemassa. Esityksessä käytetyt teot valitaan ja tehdään jokaisen osallistujan tarpeita ja tilannetta aistien.

Ensi-esiintymisensä Kupla teki huhtikuussa 2017 kolmessa eri paikassa Helsinkiä: Merihaan parkkihallissa, Keskuspuistossa ja väestönsuojassa Vapaan taiteen tilassa. Esitys on osa Circus Maximuksen vuoden 2017-2018 ohjelmistoa.

Työryhmä: Milla Martikainen, Kati Raatikainen ja Petra Vehviläinen sekä joukko muita olioita ja ilmiöitä

\

In Acts of care -performance installation a big plastic bubble-shaped tent lands in Turku and invites the audience and the people passing by to enter and receive care. Acts of care provides hospice to the mankind in a moment of crisis an inevitable change. The bubble is a tent, an intimate space, a fantastic chappel, a place to rest. The audience steps in and may stay as long as they wish. In the bubble performers help the visitors to encounter themselves as part of the life circulation and to yield into being a part of our shared planet with different kind of acts of care.

Increasingly, climate-related research show us that the human epoch as we know it, is ending. To deal with it and to be able to act we need to accept the change and our own mortality. In the beginning of the climate crisis era, it is important for us to open space for imagination that takes the experience of existence to wider scales temporally and spatially. Bringing fear and potential catastrophes to our shared consciousness through care may possibly bring us comfort.

For us “care” also means trying to take into account the ecological footprint of our work and to rehearse how would it be possible to make post-fossil art. We are interested in how the post-fossil attitude changes the whole nature of our work as we try to organize our consuming of fossil fuels as slight as possible. The bubble is maintained by a fan which gets its electricity from a solar panel. The audience also has the chance to try charging the battery of a computer with a tricky exercise bike. All material in the presentation is borrowed or recycled.

The performance goes on for four hours at a time. During the opening hours, people are allowed to enter and leave in their own time. The acts of care are chosen in the situation for every person drawing from the pool of materials we have created. The first acts of this performance were held in April 2017 in three places around Helsinki: in a parking garage, in the central park forest and in an air-raid shelter.

The performance was part of the theater Circus Maximus program in 2017. The working group: Milla Martikainen, Kati Raatikainen, Petra Vehviläinen and a group of other beings and phenomenas

 

Comments are closed.