BUNDLE

BUNDLE

Hampus Bergenheim, Riikka Laurilehto, Anne Rönkkö, Anna Lemberg & Elias Girod

Tanssi / Dance

7.6. 14.00 Vähätori

8.6. 17.00 Rautatientorin puisto

9.6. 14.00 Puolalanpuisto

BUNDLE on tanssiesitys, jossa viisi esiintyjää luovat kuvia jatkuvasti uudelleenmuovautuvasta yhteisöstä – se on värikäs, nostalginen, välitön ja välittävä. Esitys on kokoelma erilaisia kompositioita ja liikkeellisiä pelejä, joissa esiintyjät luovat eri tavoin toimivia yhteisöjä ja organismeja: BUNDLE on bändi, lauma, patsaspuisto, kuoro ja monisoluinen balladitanssija. Esitys käsittelee ja antaa esimerkkejä yhdessä olemisesta ja yhteistyöstä. Se muistuttaa meitä koskettamisen tärkeydestä, tasa-arvosta ja empatiasta muita ihmisiä kohtaan. Pyrimme esityksen myötä avoimeen ja välittömään vuorovaikutukseen yleisön kanssa ja toivomme, että katsojat kokevat itsensä sisällytetyksi kokonaisuuteen. BUNDLE luotiin Relational Regions-residenssiprojektin aikana.

Projektin työryhmä koostuu viidestä ammattitanssijasta: Susanna Ujanen (FIN/SWE), Hampus Bergenheim (SWE),Valtteri Keinänen (FIN), Riikka Laurilehto (FIN) ja Anne Rönkkö (FIN/SWE). Työryhmä työskenteli heinä-elokuussa 2017 Västerbottenissa ja Pohjanmaalla pitäen aamutunteja paikallisille tanssijoille ja luomassa uutta teosta. Projektin pitkäaikaisena ajatuksena on kehittää Västerbottenin ja Pohjanmaan tanssikenttää luoden verkostoitumis- ja esiintymismahdollisuuksia paikallisille taiteilijoille. Hampus Bergenheim ja Susanna Ujanen ovat projektin alullepanijat. Työmme keskiössä ovat paikallisuus ja paikkasidonnaisuus. Toiveenamme on viedä tanssitaidetta yllättäviin ja uusiin paikkoihin ja luoda teoksia, jotka synnyttävät välittömän ja välittävän kontaktin yleisöönsä.

Erityiskiitokset: Turun Seudun Tanssioppilaitos

\\

 

BUNDLE is a performance where five performers continuously create new images of a community. The cluster is colorful, nostalgic, kind and caring. The piece is a collage of many different scores and compositions where the performers materialize communities and organisms that work with certain rules and harmonies: BUNDLE is a band, a flock, a park of statues, a slow dancing multiheaded creature and a choir. BUNDLE contemplates on and gives examples of togetherness and cooperation. It reminds us of the importance of touch, equality and empathy towards each other. Throughout the performance we aim for an open and direct dialog with the audience and hope that the spectators can feel themselves included in the whole. BUNDLE was created during a self-organized residency called Relational Regions.

The working group consists of five dance artists Susanna Ujanen (FIN), Hampus Bergenheim (SWE), Valtteri Keinänen (FIN), Riikka Laurilehto (FIN) and Anne Rönkkö (FIN/SWE). The group worked in Västerbotten, Sweden and Ostrobothnia, FInland during July and August in 2017 giving morning classes to local professionals and creating a new piece. The goal of the project in the long run is to develop the local dance scene in Västerbotten and Ostrobothnia by creating new platforms for networking and making work in the areas. The project was initiated by Hampus Bergenheim and Susanna Ujanen. Locality and the site specific stand in the core of our work. We want to bring dance to new and unexpected places and establish a warm, direct and inviting connection to our audiences everywhere.

Special thanks to Turun Seudun Tanssioppilaitos.

Comments are closed.